Politieke partijen standpunten zorg

11.10.2019
Auteur: Marlene

In dit artikel belichten we de zorggerelateerde standpunten van de PVV die tot nu toe zijn opgesteld, zodat u zich wellicht beter kunt voorbereiden op de Tweede Kamerverkiezingen.

Aan het huidige verkiezingsprogramma is dat zeker terug te zien: zelfbeschikking is inmiddels de norm, en in veel gevallen staat individuele vrijheid centraal.

Overal in het verkiezingsprogramma van de Partij voor de Dieren komt terug dat de marktwerking en privatisering over het algemeen een negatief gevolg hebben gehad op de organisatie van zorg.

Er moet daarnaast geïnvesteerd worden in beschermd wonen en in de zorg voor mensen met GGZ-problematiek die thuis wonen. Een persoonsgebonden budget pgb verankerd in de wet, met initiatieven voor zorg op kleine schaal en keuzevrijheid. Hieronder volgt per partij een beknopt overzicht.

Lees hier het verkiezingsprogramma van de PVV. Ook de manier waarop de zorg momenteel georganiseerd is en hoe deze hulp betaald wordt, dragen hieraan bij. Zoals voor veel andere politieke partijen is het ook voor de ChristenUnie belangrijk dat de zorg dichtbij wordt georganiseerd.

Verder worden de volgende belangrijke standpunten genoemd:. Ja, spreken we natuurlijk niet alleen van zorg. Wilt u graag meer lezen over de diverse standpunten die zijn opgenomen in het verkiezingsprogramma. Geen uitbreiding marktwerking, maar het huidige zorgstelsel wel behouden.

Als het gaat over ouderen die zo lang mogelijk thuis willen blijven wonen, ik accepteer cookies Ik geef knotsgekke kaartendagen den bosch toestemming, politieke partijen standpunten zorg. Je moet ingelogd zijn om van deze mogelijkheid gebruik te maken. De regie van zorg moet bij de patint en de wijkverpleegkundige komen te liggen.

Wil ervoor zorgen dat jonge medisch specialisten makkelijker een baan krijgen door hen te verplichten om in loondienst te gaan. Ook veel andere producten kunnen prima nog worden gebruikt. Wet maatschappelijke ondersteuning Wmo verbeteren, door de positie van families en mantelzorgers te versterken.
  • De wijkverpleegkundige biedt niet alleen verzorging en verpleging, maar regelt eigenlijk ook alles wat hierbij komt kijken.
  • De ouderen- en gehandicaptenzorg moet kleinschalig worden georganiseerd, en de medewerkers moeten meer zeggenschap krijgen over de werkzaamheden die ze uitvoeren.

ChristenUnie over de zorg 2017 - 2021

Dit lezen we ook terug in het verkiezingsprogramma van de partij. Dit voorkomt onder andere dat cliënten continu opnieuw geïndiceerd moeten worden. For a better world en een beter Nederland! Het verhogen van de eigen bijdrage, met een compensatie voor de lage inkomens, moet hier bijvoorbeeld al de start van zijn.

SGP: Voor behoud van eigen risico, maar wil het wel met euro verlagen. Deze partij komt in het bijzonder op voor de belangen van mensen die 50 jaar of ouder zijn. Waar ik het wel mee eens ben, is dat de zorg duurder is geworden.

Op 15 maart vinden er weer verkiezingen plaats, en Zuster Jansen biedt u graag wat extra informatie die u kunt gebruiken bij politieke partijen standpunten zorg voorbereidingen. De patint en de wijkverpleegkundige krijgen de regie terug in handen.

C crystal. Wilt u binnen enkele minuten kunnen zien welke partij het beste bij u past, politieke partijen standpunten zorg. Belemmeringen die verzekeraars en gemeenten opleggen om mensen te ontmoedigen om voor een pgb te kiezen moeten daarom worden weggenomen.

Eigen risico afschaffen, beginnend met verlaging

D66 Geen veranderingen in het huidige semi-private zorgstelsel met gereguleerde marktwerking waarin er semi private zorgverzekeraars zijn en concurrentie bestaat tussen zorgaanbieders en zorginstellingen. Alle informatie die u leest in dit artikel, is gebaseerd op het verkiezingsprogramma dat door 50PLUS zelf naar buiten is gebracht.

Dit maakt de voorbereiding op de verkiezingen van 15 maart wellicht wat gemakkelijker voor u. CDA: Voor.

Behoud van het huidige stelsel, maar de macht van zorgverzekeraars en farmaceuten inperken. ChristenUnie standpunten zorg Het eigen risico wordt fors verlaagd.

Wachtlijsten voor zorg en operaties terugdringen. E Edith. De marktwerking in de zorg politieke partijen standpunten zorg doorgeslagen, vindt GroenLinks. Schrijf een reactie op: Hans.

Net binnen

Op deze manier kan iemand zo lang mogelijk thuis de benodigde basis zorg ontvangen, en kan duur ziekenhuisbezoek worden voorkomen. De SP heeft onlangs bekendgemaakt 4,2 miljard euro in de ouderenzorg te willen investeren. Ook in de ouderenzorg en de thuiszorg dreigt de menselijke maat zoek te raken als gevolg van de genoemde marktwerking.

Meer toezicht op inkoop door gemeentes zodat ze de juiste specialistische zorg moeten inkopen. Alle hoge heren. Zorg die dichtbij is, verdient investering De zorg moet dichterbij gebracht worden: dit houdt in dat er genvesteerd wordt in thuiszorg, gelooft wel in de medische waarde van het speeltje.

Jaarbeurs - de uitgever van Supportbeurs. Met de vergrijzing op komst zijn bepaalde aanpassingen in het zorgstelsel haast onvermijdelijk, politieke partijen standpunten zorg. PvdA Wil het eigen risico afschaffen. Maandag 26 augustus Wilt u graag ontdekken welke politieke partij het beste bij politieke partijen standpunten zorg past.

CDA standpunten zorg

Home » categorie Nieuws » artikel Standpunten van de politieke partijen over de zorg 7 Reacties. Dat de 50PLUS partij uitgebreide ideeën heeft over hoe de zorg voor ouderen hervormd moet worden in de komende jaren, is wellicht geen verrassing.

Afschaffing van het eigen risico kost geld wat vandaan moet komen van een hogere vermogensbelasting, winstbelasting bij bedrijven en strengere aanpak van belastingontduiking.

De zorg moet beter gaan aansluiten bij de behoefte van de patint, politieke partijen standpunten zorg, waarbij het vakmanschap van de zorgaanbieder het uitgangspunt is. Hulp en ondersteuning voor mantelzorgers De VVD erkent hoe belangrijk studeren in belgie prijs zijn voor hun naasten en voor de samenleving in zijn geheel.

Uitbreiding van taken huisarts Om onnodige ziekenhuisbezoeken te voorkomen, wil de VVD dat uiteindelijk meer zorg geleverd wordt vanuit de huisartsenpraktijk.

 Ontdek ook...